Promyczek

„ W ciepłym blasku promieni słońca uczymy się siebie nawzajem”

Promyczek

Środowiskowy Dom Samopomocy

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność z dniem 01.11.1997 r. jako samodzielna jednostka organizacyjna gminy. Realizuje zadania merytoryczne wynikające z przepisów o:
– samorządzie gminnym
– finansach publicznych
– pomocy społecznej
– ochronie zdrowia psychicznego
– oraz statutu nadanego Uchwałą Nr XXII/248/2004 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 27 maja 2004 roku z późniejszymi zmianami.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednym z elementów oparcia społecznego, polegającego na „podtrzymaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym”.
Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób oraz ich rodzin.
Terenem działania ośrodka jest Gmina Kędzierzyn – Koźle. Od 2008 r. z ośrodka korzystają także osoby niepełnosprawne z Gminy Bierawa, na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle. Ośrodek mieści się w budynku dawnego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. P. Skargi 11. Zajmuje powierzchnię 1119,29 m2, na podstawie umowy – użyczenia i dysponuje 60 miejscami.

ZAKRES USŁUG:
Terapia:
• logopedyczna
• psychologiczna
• pedagogiczna oraz EEG Biofeedback ( usprawnianie funkcjonowania OUN)
• zajęciowa,
Zajęcia ruchowe:
• ćwiczenia gimnastyczne indywidualne i grupowe,
• na siłowni,
• nordic Walking,
• pilastes.
Relaksacja w Sali wyciszeń
Zajęcia teatralne i taneczne
Socjoterapia
Ergoterapia (w tym: prace porządkowe, dyżury w jadalni, prace w ogrodzie)
Treningi umiejętności społecznych:
• kulinarne,
• robienia zakupów
• komunikacji społecznej,
• czystości,
• spędzania czasu wolnego.
Zajęcia komputerowe i poligraficzne
Rozwijanie pasji w zakresie ceramiki i witrażu.
Zajęcia rekreacyjno – sportowe w okresie zimowym i letnim (zawody sportowe, wyjścia do kina, teatru, wycieczki itp.)
Gry i zabawy kierowane i spontaniczne.
Udział w imprezach o charakterze integracyjnym (w ośrodku i poza ośrodkiem)
Rehabilitacja medyczno – ruchowa indywidualna (kinezytaping, rehabilitacja metodą NDT Bobath, PNF, Mulligana itp.), zlecona przez lekarza specjalistę.
Fizykoterapia (prądy TENSA, krioterapia, laser itp.) Zapewniamy ciepły posiłek w ramach treningów kulinarnych.
Konsultacje medyczne (neurolog i ortopeda)
Pomoc w załatwianiu spraw osobistych uczestnika i jego rodziny (interwencje, pomoc w wypełnianiu dokumentów, formułowaniu pism itd.)
Usługi opiekuńcze (pomoc w samoobsłudze, karmienie, mycie).
Wszystkie usługi wyłącznie dla naszych uczestników.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 77 47 240 30, 793 835 508 lub osobistego przy ul. Piotra Skargi 11. Procedura przyjęcia znajduje się w zakładce bip.promyczek-dom.pl
Dysponujemy przestrzennymi salami komfortowymi do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą wjechać do ośrodka windą.

Biuletyn Informacji Publicznej
Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Skip to content